Sản Phẩm Nổi Bật

Dịch Vụ

Danh sách các dịch vụ của chúng tôi

Thi công xây dựng

với đội ngũ kiến trức sư, kỹ sư, Thợ lành nghề, dồi dào kinh nghiệm, côngty sẽ mang đến cho khánh hàng sự hài lòng về chất lượng công trình đồng thời thể hiện được…

Thi công Nội Thất

với đội ngũ kiến trức sư, kỹ sư, Thợ lành nghề, dồi dào kinh nghiệm, côngty sẽ mang đến cho khánh hàng sự hài lòng về chất lượng công trình đồng thời thể hiện được…

Xưởng Sản Xuất

với đội ngũ kiến trức sư, kỹ sư, Thợ lành nghề, dồi dào kinh nghiệm, côngty sẽ mang đến cho khánh hàng sự hài lòng về chất lượng công trình đồng thời thể hiện được…

Mẫu Nhà Đep

GIỚI THIỆU

Ngôi nhà chính là thành quả chung tay vun đắp và sẻ chia trách nhiệm, là đứa con tinh thần và cũng là thử thách lớn của đời người. HOÀNG PHÁT – Company mong muốn trở thành nhà cung cấp dịch vụ xây dựng dân dụng giá trị gia tăng, hướng đến trở thành một mô hình chuẩn mực và tiên phong trong lĩnh vực xây dựng tại thị trường Việt Nam.

TƯ DUY NGHỀ NGHIỆP: Tạo ra là kết quả của quá trình đầu tư về trí tuệ, thẩm mỹ và tinh thần nhằm mang lại một không gian sống tiện ích và kết nối.
TẦM NHÌN & SỨ MẠNG: Xác định nhu cầu và thị hiếu nhà theo xu hướng ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống dựa trên giá trị vật chất và tinh thần, đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về dịch vụ xây dựng dân dụng. Cập nhật xu thế, nắm bắt nhu cầu trong quy hoạch nhà ở theo hướng lâu dài, đó là những giá trị mà chúng tôi đang theo đuổi trong suốt quá trình từ xây dựng ý tưởng đến hoàn thành công trình.